Koululuokat / Groups

Suomi-koulussa on tällä hetkellä kolme luokkaa, joihin oppilaat on jaettu iän ja kielitaidon mukaan. Kaikissa ryhmissä opetus on suomeksi, joten lapsien olisi hyvä ymmärtää ja osata suomea jonkin verran jo ennen koulun aloittamista.

Kerho-ikäisten ryhmässä on lapsia leikki-ikäisistä esikoululaisiin (3 – 5 vuotiaaat). Pienten ryhmän pää-tavoite on nauttia suomen kielen taidosta ja puhumisesta, sekä oppia uusia sanoja, värejä, numeroita jne. leikin ja laulujen kautta. Esikoululaiset alkavat myös tunnistaa kirjaimia suomeksi.

Eskari-ikäisten ryhmän ikähaitari on noin 5-8 vuotiaat. Tavoitteena on herättää ja ylläpitää oppilaan kiinnostus suomen kieleen ja kasvattaa oppilaiden suomen kielen sana- ja ilmaisuvarantoa. Tunneilla harjoitetaan monipuolisesti suomen kielen kirjoittamista, lukemista, puhumista ja kuuntelemista erilaisten tehtävien, pelien, keskustelujen ja tarinoiden kautta. Oppilaan tason mukaisesti voidaan myös pohjustaa luku- ja kirjoitustaidon alkeita esimerkiksi harjoittelemalla aakkosia, havaitsemalla sanojen alkuäänteitä, riimittelemällä ja tavuttamalla sanoja. Mikäli oppilas jo kirjoittaa ja lukee, näitä taitoja vahvistetaan. Tuntien teemoja ovat esimerkiksi: Suomen kulttuuri ja eläimet, kellonajat, vuorokaudenajat, vuodenajat, viikonpäivät, numerot, ruuat, vaatteet, kehonosat, maailmankartta, ammatit, adjektiivit ja vastakohdat.

Isompien koululaisten luokassa on alakouluikäisiä oppilaita (9 – 12 vuotiaat). Tässä ryhmässä syvennetään suomen luku- ja kirjoitustaitoja, kielioppia sekä luetun- ja kuullunymmärtämistä. Oppilaiden tulee ymmärtää ja lukea suomea edetäkseen tähän ryhmään.

Opetussuunnitelman ja pedagogian kehityksestä vastaa rehtori.